ONTSTAAN

Nadat enkele kunstenaars in 2001 en 2002 de toelating kregen van het Gemeentebestuur om hun werken in de oude kerk van Hoevenen tentoon te stellen, ontstond het idee van enkele geïnteresseerde inwoners om dit kerkje uit te bouwen tot een bescheiden cultuurcentrum. De bedoeling van deze mensen was op korte termijn - nog voor de restauratiewerken aan de kerk beëindigd waren - al een reeks culturele activiteiten in dit historisch erg aantrekkelijk gebouw in te richten. Dat programma zou diverse activiteiten bevatten op volgende domeinen:

   • plastische en beeldende kunsten

   • woord en voordracht

   • muziek en zang

   • andere culturele manifestaties.

Intussen bestaat de VZW uit gedreven en gemotiveerde mensen van de verschillende deelgemeenten en werden er sinds 2003 vele evenementen georganiseerd.

 

TRANSEPT VZW WIL OVER MUREN KIJKEN

(Latijn: trans = aan de overzijde van / saepta =muren)

Over de muren van de tijd.

Over de muren van de geschiedenis.

Over de muren van de verbeelding.